VÅRA TJÄNSTER

REDOVISNING

Vi tillhandahåller flera tjänster inom redovisningsområdet såsom kundfakturering, leverantörsbetalningar,månadsbokslut, skatter och avgifter etc
Oavsett ifall du idag vill sköta vissa delar av redovisningen själv eller helt lämna över ekonomifunktionen åt CGM kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen genom att skräddarsy uppdraget efter ditt företags behov.

LÖNER

Löner är ett komplext område med en djungel av lagar och regler att följa.

Vi kan sköta löneberedningen för ditt företags anställda, både lagstadgad lön och enligt kollektivavtal.

BOKSLUT/ÅRSREDOVISNING

Vi upprättar ett komplett bokslut enligt gällande lagar och regler
För dig som inte har revisor kan CGM hjälpa dig att upprätta bokslutsrapport då vi är är auktoriserade via SRF, denna rapport är ett stöd i ditt företagande med ditt samarbete med banken och andra intressenter.

OUTSOURCING

I vår tjänst outsourcing ingår att vi helt eller delvis åtar oss att utgöra företagets ekonomifunktion.

Antingen skickas/lämnas material till oss på vårt kontor eller så sitter vi på plats hos kund och sköter löpande redovisning, löner, avstämningar m.m.

DEKLARATION/SKATT

Att planera för sin skatt är en viktig del i att vara företagare. Vi bistår med rådgivning i skatteplaneringsfrågor, inför tex bokslut, affärsöverlåtelser, privatekonomi, generationsskiften eller andra avtalshandlingar.

BOLAGSBILDNING

Att starta ett nytt bolag har aldrig varit lättare. Vi ordnar allt kring bolagsbildning från ”ax till limpa” !

Vi samarbetar med bolagsstiftarna i Göteborg som också har en filial i Stockholm.

UTBILDNING/HANDLEDNING

Utbildning och handledning har aldrig varit lättare. CGM finns för att handleda steg för steg. Vi har otroligt erfarna kollegor som gärna stöttar ert företags personal i alla ekonomifrågor.

RÅDGIVNING

Utbildning och handledning har aldrig varit lättare. CGM finns för att handleda steg för steg.