Redovisning

Vi tillhandahåller flera tjänster inom redovisningsområdet såsom kundfakturering, leverantörsbetalningar,månadsbokslut, skatter och avgifter etc 
Oavsett ifall du idag vill sköta vissa delar av redovisningen själv eller helt lämna över ekonomifunktionen åt CGM kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen genom att skräddarsy uppdraget efter ditt företags behov.