Deklaration/Skatt

Att planera för sin skatt är en viktig del i att vara företagare. Vi bistår med rådgivning i skatteplaneringsfrågor, inför tex bokslut, affärsöverlåtelser, privatekonomi, generationsskiften eller andra avtalshandlingar.

Läs mer

Rådgivning

Utbildning och handledning har aldrig varit lättare.
CGM finns för att handleda steg för steg.

Läs mer