Löner

Löner är ett komplext område med en djungel av lagar och regler att följa.

Vi kan sköta löneberedningen för ditt företags anställda, både lagstadgad lön och enligt kollektivavtal.

Vi kan hjälpa till att ta fram rutiner kring lön tex för personalens frånvaro / tidsrapportering samt rese och utläggsredovisning.  Vi kan även vara behjälpliga i allehanda personalfrågor.