Outsourcing

I vår tjänst outsourcing ingår att vi helt eller delvis åtar oss att utgöra företagets ekonomifunktion.

Antingen skickas/lämnas material till oss på vårt kontor eller så sitter vi på plats hos kund och sköter löpande redovisning, löner, avstämningar m.m.

Företagets behov styr hur vi anpassar tjänsten.