Bokslut/årsredovisning

Vi upprättar ett komplett bokslut enligt gällande lagar och regler
För dig som inte har revisor kan CGM hjälpa dig att upprätta bokslutsrapport då vi är är auktoriserade via SRF, denna rapport är ett stöd i ditt företagande med ditt samarbete med banken och andra intressenter.